Havets berättelser och jazzmusik kombineras i samarbetet mellan Archipelago Sea Jazz och John Nurminens Stiftelse

23.6.2021

Archipelago Sea Jazz och John Nurminens Stiftelse inleder sitt Östersjösamarbete på allvar under sommarens jazzfestivaler. John Nurminens Stiftelse bidrar med programinnehåll och audiovisuellt material som relaterar till det marina kulturarvet och skyddet av Östersjön. Målet med samarbetet är även att samla in donationsmedel som stöder stiftelsens viktiga miljö- och kulturarbete.

Toppmusik med Östersjöstämning

Archipelago Sea Jazz är en ny och internationellt attraktiv festivalserie med ett starkt miljöperspektiv. Konceptet bygger på högklassig jazzmusik samt skärgårdens och Östersjöns unika dragningskraft. Festivalserien kombinerar två nya jazzevenemang i Åbo och Mariehamn med två festivaler som redan etablerat sig och har en trogen stampublik (Baltic Jazz och Korpo Sea Jazz) under det gemensamma namnet Archipelago Sea Jazz.

Marin kultur i ord och ton

John Nurminens Stiftelse anlöper Dalsbruk och Runsala vid Baltic Jazz och Turku Sea Jazz-festivalerna i juli 2021. 

Vid öppningskonserten i Dalsbruk bjuds publiken på en upplevelse då Ritva Kovalainens och Pekka Turunens bok Meren Maa – Havets Land blir en musikalisk bildberättelse då Archipelago Sea Jazz All Stars under Antti Sarpilas ledning improviserar och skapar en polyfonisk dimension till bokens bilder och texter.

I Åbo ordnar Archipelago Sea Jazz, John Nurminens Stiftelse och Håll Skärgården Ren rf ett gemensamt diskussionstillfälle om havets ekologiska och kulturella arv samt den urgamla relationen mellan människa och hav och hur den förändrats . Diskussionen är en del av gratisprogrammet vid Turku Sea Jazz och panelen – som består av fotografen och författaren Raimo Sundelin, Håll Skärgården Ren rf:s verksamhetsledare Aija Kaski samt 17-åriga miljöaktivisten och Turku Sea Jazz-sommarjobbaren Maia Majabacka – funderar om vi verkligen förstår värdet och betydelsen av den livskraft som skärgården och dess otroligt unika marina miljö erbjuder. Hur kommer havet och skärgårdsnaturen att se ut för kommande generationer – vilket arv lämnar vi efter oss?

Kunskapsförmedling och gärningar för ett renare Östersjön

”Vi är oerhört glada och tacksamma för att vi får vara med och berätta om skyddet av Östersjön och havets berättelser vid Archipelago Sea Jazz-evenemangen”, säger Annamari Arrakoski-Engard, vd för John Nurminens Stiftelse. Hon tror att det ännu finns hopp för Östersjön, som pinas av både övergödning och många andra problem: ”Supportrar som Archipelago Sea Jazz ger oss medvind i vårt målinriktade arbete. Vi har sett att vi kan göra det omöjliga möjligt, till och med under vår livstid.”

Archipelago Sea Jazz-publiken kan också stödja stiftelsens Östersjöverksamhet genom en frivillig donation i samband med biljettköp. Festivalerna uppmuntrar även till andra sätt att donera och på så vis hjälpa till på ett snabbt och enkelt sätt. Med hjälp av donationerna kan stiftelsen utföra ett resultatrikt arbete för att skydda Östersjön och föra havets berättelser vidare till kommande generationer.

John Nurminens Stiftelse

Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för framtida generationer. Stiftelsen har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens projekt för ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat och effektivitet. www.johnnurmisensaatio.fi