Biljetter

Hållbarhet

Foto: Jukka Nurminen

Miljölöftet

Archipelago Sea Jazz värden fokuserar i synnerhet på skyddet av Östersjön. Alla som medverkar i festivalserien vill vara med och bidra till att miljön mår bra både lokalt och i hela Östersjöområdet genom att främja skärgårdsturism och produktion av kulturtjänster på ett hållbart sätt och med respekt för miljövärden.

Vi cyklar eller åker kollektivt till jobbet och uppmuntrar också artister och artistförmedlare att fundera över hur deras turnékoncept kunde vara miljövänligare än de är nu. Vi undviker att köra i onödan och råder både artister och publik att välja kollektivtrafiken.

Vi hjälper publiken, artisterna och personalen att göra miljövänliga val också i fråga om maten genom att erbjuda ett så mångsidigt urval av hållbara restaurangalternativ som möjligt vid våra evenemang. Vi undviker engångskärl och -bestick alltid när det är möjligt. 

I vår verksamhet prioriterar vi hållbara, ekologiska och mångåriga material samt låne- och hyrprodukter. Vi låter trycka måttfulla mängder printprodukter och våra kringprodukter är i bruk och till salu under flera år. Vi skaffar våra print- och kringprodukter av miljöcertifierade tjänsteproducenter. Vi effektiverar sopåtervinningen på våra kontor och evenemang.

I vår kommunikation satsar vi på miljöfrågor särskilt i sociala medier. Vi uppmuntrar varje besökare att fundera på sitt eget koldioxidavtryck också i vardagen och speciellt i skärgården. Vi använder oss av sakkunskapen hos våra partner, såsom Håll Skärgården Ren rf och John Nurminens Stiftelse, i skyddet av Östersjön och Skärgårdshavet.


Ekokompassen

För oss betyder ansvar för miljön att vi vidtar konkreta åtgärder i vår verksamhet. Vi har åtagit oss att spara på naturresurser och öka de positiva effekterna på miljön. Som ett tecken på detta har vi beviljats Ekokompassen-certifikatet.


Östersjön

Inom festivalserien Archipelago Sea Jazz lägger vi stor vikt vid skyddet av Östersjön. Vi vill vara med och inverka på miljöns välmående både lokalt och i hela Östersjöområdet, samt främja hållbar och miljövänlig skärgårdsturism och kulturproduktion. För att åstadkomma detta får vi experthjälp från John Nurminens Stiftelse och Håll Skärgården ren rf, vars arbete även du kan vara med och understöda.

Skärgårdshavet är vackert och unikt, men också sårbart. Vi vill med hjälp av denna 360°-video visa en bit av hur unikt området vi beskyddar är. Njut av musiken och havet genom att röra på datormusen eller använda VR-glasögon. Det är som att uppleva en solig jazzdag i skärgården!

På videon ser du 360-videomaterial från John Nurminen Stiftelsens projekt Havets Land.

  • Turku Jazz Orchestra: Korpo Waltz – Archipelago Sea Jazz Theme 
  • Komposition: Jussi Fredriksson 
  • Arrangemang: Artturi Rönkä 
  • Video: Timo Korkalainen / CTRL Reality


John Nurminens Stiftelse – Östersjöskydd och kulturgärningar​

John Nurminens Stiftelses målsättning​ är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Stiftelsen förverkligar resultatrika skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer. ​Arbetet styrs av mätbara resultat och effektivitet samt enbart av vad som är till fördel för Östersjön. 

Ett av de allvarligaste miljöproblemen i Östersjön är övergödningen som förorsakas av alltför stor fosfor- och kvävebelastning i havet. John Nurminens Stiftelse genomför effektiva och konkreta skyddsåtgärder ​för att minska denna belastning. Stiftelsen har startat nästan 40 Ett Rent Östersjön-projekt, varav 25 har slutförts.​ Enbart genom att rengöra avloppsvatten från Sankt Petersburg och minska utsläppen från gödselfabriken vid floden Luga har man i samarbete med andra aktörer lyckats minska den årliga eutrofierande fosforbelastningen på Finska viken med upp till 75 procent.


Foto: Jukka Nurminen

I pågående Ett Rent Östersjön-projekt minskar man avrinningen av näringsämnen till Östersjön genom att dämpa belastningen från lokala reningsverk och industri, bl.a. biogasanläggningar och gödselindustrin, samt genom att minska belastningen från jordbruket genom olika vattenskyddsmetoder som gipsbehandling av åkrar. Därtill avlägsnar man fosfor som redan finns i havet bl.a. genom fiske och genom att kartlägga nya skyddsmetoder. Vid sidan om detta följer även teamet för Ett Rent Östersjön aktivt med redan avslutade reningsprojekt i Ryssland, Vitryssland och Polen där stiftelsen varit med antingen som finansiär eller förverkligare. 

John Nurminens Stiftelse har även belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. Stiftelsen har gett ut över 40 böcker med berättelser om havet samt arrangerat ett flertal utställningar och evenemang. År 2019 lanserade stiftelsen Östersjödagen – en årlig festdag som ordnas för att fira havet. Att sprida Östersjöns berättelser och dess historia är viktigt eftersom vi då lär oss förstå varför vårt unika hav måste skyddas.

Östersjöns tillstånd är inget lokalt miljöproblem utan det berör alla invånare och aktörer i Östersjöområdet. Ett rent och mångfaldigt hav som man kan simma i är till allas fördel. 

Håll Skärgården Ren rf – för en renare skärgård sedan 1969

Håll Skärgården Ren rf har sina rötter i Skärgårdshavet, där föreningen grundades år 1969 när aktiva skärgårdsbor reagerade på de nedskräpade stränderna. Föreningen bedriver ett långsiktigt arbete för skärgården, insjöarna och stränderna. I dag omfattar föreningens tjänster nästan alla de viktigaste vattenområdena i Finland. 

HSR rf:s mål är att skapa förutsättningar för ett hållbart båtliv. Sälle-tjänsterna, som riktar sig till båtfarare och friluftsmänniskor, omfattar bland annat sopstationer, torrtoaletter, sugtömningsstationer för båtarnas toalettavfall samt diskplatser. När dessa tjänster fungerar, belastas inte miljön i onödan och var och en av oss har möjlighet att agera ansvarsfullt i skärgården. Tjänsterna finansieras genom bland annat medlemsavgifter, donationer och stöd från miljöministeriet.I Skärgårdshavets område finns 37 Sälle-stationer. Dessutom finns här 15 flytande sugtömningsstationer för båtarnas toalettavfall. Stationerna underhålls av servicefartyget M/S Roope, som planerats speciellt för avfallshantering i skärgården. Saimen, Päijänne och Bottniska viken har egna servicefartyg.

Håll Skärgården Ren rf försöker också aktivt hitta miljövänliga lösningar för båtliv, hamnverksamhet och alla som rör sig på sjön. HSR rf bedriver en omfattande projektverksamhet, genom vilken föreningen bland annat har satsat på minskad nedskräpning av vattendragen, presenterat alternativ till de skadliga påväxthämmande färgerna, samt minskat på övergödningen och främjat cirkulationen av näringsämnen genom att bl.a. utöka nätverket av sugtömningsstationer och inleda insamling av bioavfall på holmarna. HSR rf har också grundat strandstädningsprogrammet Snygg Beach som riktar sig till allmänheten. I år startade dessutom programmet Snygg Beach för fadderskolor, där alla skolor som vill öka sin miljöfostran i anslutning till nedskräpning kan delta. Regnbågsvänlighet

Archipelago Sea Jazz ingår i det regnbågsvänliga samfundet We Speak Gay, vars målsättning är att göra Finland ett ännu mer empatiskt och inkluderande land. Samfundet arbetar för att motverka rasism, homofobi, transfobi och alla former av diskriminering. Vi har förbundit oss att behandla alla våra medarbetare och kunder med respekt och likvärdighet oberoende av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, religion, språk, kultur eller sexuell läggning.

Vi människor bär på en enorm dold potential om bara alla tryggt och öppet kunde få vara sig själva. Lagstiftningen är en viktig grund för likvärdighet, men det räcker inte. En jämställdhets- och likabehandlingsplan är viktiga verktyg i många organisationer, men för att bli mer än bara ord krävs det konkreta åtgärder i vardagen. Mångfald blir en tillgång genom inkludering. Att inkludera innebär att tala om saker med rätta begrepp, att kommunicera om och representera mångfald året om.

Vi är också med i IGLTA, the International LGBTQ+ Travel Association grundades 1983 och är världens ledande nätverk av HBTQ+-välkomnande turistföretag. IGLTA arbetar för att främja jämlikhet och säkerhet inom HBTQ+-turism över hela världen. 

IGLTAs medlemmar inkluderar HBTQ+-vänliga boenden, transporter, destinationer, tjänsteleverantörer, reserådgivare, researrangörer, evenemang och resemedia i 80 länder. 

IGLTA:s uppdrag är att tillhandahålla information och resurser för HBTQ+-resenärer och utöka HBTQ+-turismen globalt genom att visa dess betydande sociala och ekonomiska inverkan.

Prenumerera på Archipelago Sea Jazz nyhetsbrev och var bland de första som får höra om sommarens artister och evenemang, biljettförmåner m.m.