Liput

Kestävä kehitys

Rakkolevää meren pohjassa.
Photo: Jukka Nurminen

Kestävä kehitys on Archipelago Sea Jazz -festivaalisarjan arvojen keskiössä erityisesti Itämeren suojelun ja inkluusion edistämisen muodossa.

Ympäristölupauksemme

Archipelago Sea Jazzin arvojen keskiössä on erityisesti Itämeren suojelu. Festivaalisarjan toimijat haluavat olla mukana vaikuttamassa ympäristön hyvinvointiin sekä paikallisesti että koko Itämeren alueella edistämällä saariston matkailua ja kulttuuripalvelujen tuottamista kestävästi ja ympäristöarvoja kunnioittaen.

Kuljemme työmatkat ensisijaisesti polkupyörällä ja julkisilla liikennevälineillä, ja kannustamme myös artisteja ja keikkamyyjiä pohtimaan ympäristöystävällisempiä kiertuemalleja. Vältämme ylimääräisiä ajoja ja ohjeistamme artisteja sekä yleisöä hyödyntämään joukkoliikennettä.

Autamme yleisöä, esiintyjiä ja työntekijöitä tekemään ympäristöystävällisiä valintoja myös ruokailun suhteen koostamalla ravintolatarjonnan tapahtumissamme mahdollisimman monipuoliseksi kestävien vaihtoehtojen osalta. Vältämme kertakäyttöisten astioiden ja aterimien käyttöä. 

Suosimme toiminnassamme kestäviä, ekologisia ja monivuotisia materiaaleja sekä lainattavia ja vuokrattavia tuotteita. Teetämme printtituotteita maltillisia määriä, ja oheistuotteemme ovat käytössä ja myynnissä useina vuosina. Hankimme printti- ja oheistuotteet ympäristösertifioiduilta palveluntarjoajilta. Tehostamme jätteiden kierrätystä toimistoissamme ja tapahtumissamme. 

Panostamme viestinnässä ympäristöasioihin erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Kannustamme jokaista asiakasta pohtimaan omaa hiilijalanjälkeään myös arjessa ja erityisesti saaristossa liikkuessa. Hyödynnämme ympäristökumppaniemme, kuten Pidä Saaristo Siistinä ry:n ja John Nurmisen Säätiön asiantuntemusta Itämeren ja saaristomeren suojelussa.

Ekokompassi

Archipelago Sea Jazz -festivaalisarjassa tahtotilamme on ollut alusta saakka tuottaa tapahtumia kestävällä tavalla. Herkän saaristomeren luonto on meille erityisen tärkeä ja vältämme ympäristön kuormittamista.

Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme ympäristölupauksemme mukaisesti. Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja ja lisäämään positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Osoituksena tästä meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti heinäkuussa 2022.

Ekokompassi-logo ja tekstiä.

Itämeri

Itämeri ja sen suojelu on Archipelago Sea Jazzin arvojen keskiössä. Haluamme olla mukana vaikuttamassa ympäristön hyvinvointiin paikallisesti ja koko Itämeren alueella. Haluamme edistää saariston matkailua ja kulttuuripalvelujen tuottamista kestävästi ja ympäristöarvoja kunnioittaen. Asiantuntijoina tässä toimivat kumppanimme John Nurmisen Säätiö sekä Pidä Saaristo Siistinä ry, joiden työtä myös sinä voit olla tukemassa.

Saaristomeri on kaunis ja ainutlaatuinen, mutta myös haavoittuvainen. Haluamme tämän 360°-videon myötä näyttää palan siitä, kuinka uniikkia aluetta olemme suojelemassa. Fiilistele merta ja musiikkia ja koe aurinkoinen jazzpäivä saaristossa liikuttamalla kuvaa hiirellä tai käyttämällä VR-laseja.

Videolla kuvamateriaalia John Nurmisen Säätiön Meren maa -hankkeesta.

  • Turku Jazz Orchestra: Korpo Waltz – Archipelago Sea Jazz Theme 
  • Sävellys: Jussi Fredriksson 
  • Sovitus: Artturi Rönkä 
  • Video: Timo Korkalainen / CTRL RealityJohn Nurmisen Säätiö – pelastamassa Itämerta

John Nurmisen Säätiön tavoitteena on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö toteuttaa tuloksellisia Itämeren suojelutoimia sekä varmistaa, että meren tarinat välittyvät eteenpäin jälkipolville. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus sekä vain ja ainoastaan Itämeren etu.

Itämeren yksi vakavimmista ympäristöongelmista on rehevöityminen, joka johtuu meren liian suuresta fosfori- ja typpikuormituksesta. John Nurmisen Säätiö tekee konkreettista työtä Itämeren pelastamiseksi ja rehevöitymisen vähentämiseksi. Se on käynnistänyt lähes 40 meriympäristöhanketta, joista 33 on saatu valmiiksi. Pelkästään Pietarin jätevesien puhdistuksella ja Laukaanjoen lannoitetehtaan päästöjä vähentämällä Suomenlahden vuotuista rehevöittävää fosforikuormaa on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa onnistuttu pienentämään jopa 75 prosenttia.


Meri aaltoilee.
Kuva: Jukka Nurminen

Käynnissä olevissa meriympäristöhankkeissa vähennetään Itämerta rehevöittäviä päästöjä leikkaamalla pistekuormitusta kunnallisilta jätevedenpuhdistamoilta ja teollisuudesta, muun muassa biokaasulaitoksilta ja lannoiteteollisuudesta, sekä vähentämällä maataloudesta tulevaa hajakuormitusta erilaisilla vesiensuojelumenetelmillä. Lisäksi säätiön hankkeissa poistetaan mereen jo päätynyttä ja sisäistä kuormitusta ja tutkitaan uusia keinoja sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi. Tämän ohella säätiö seuraa aktiivisesti muun muassa Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Puolassa jo päättyneitä puhdistamohankkeita, joissa se on ollut mukana rahoittajana tai toteuttajana. 

John Nurmisen Säätiö on myös palkittu tiedon välittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottaja. Se on julkaissut yli 40 meren tarinoista kertovaa kirjaa, järjestänyt lukuisia Itämeri-aiheisia näyttelyitä ja tapahtumia. Vuonna 2019 säätiö lanseerasi Itämeripäivän meren vuotuiseksi juhlapäiväksi. Meren tarinan ja sen historian tunnetuksi tekeminen on tärkeää, sillä samalla opimme ymmärtämään, miksi ainutlaatuista Itämertamme pitää suojella.

Itämeren tila ei ole paikallinen ympäristöongelma, vaan koskettaa kaikkia Itämeren alueen asukkaita ja toimijoita. Puhdas, uintikelpoinen ja monimuotoinen Itämeri on meidän kaikkien yhteinen etu.
Pidä Saaristo Siistinä ry – puhtaamman saariston puolesta vuodesta 1969

Pidä Saaristo Siistinä ry:n juuret ovat Saaristomerellä, jossa yhdistys perustettiin vuonna 1969 aktiivisten saaristolaisten havahduttua rantojen roskaisuuteen. Työtä puhtaamman saariston, sisävesien ja rantojen puolesta on tehty pitkäjänteisesti. Nykyään yhdistyksen palvelut kattavat lähes kaikki Suomen tärkeimmät vesistöalueet. 

PSS ry:n tavoitteena on luoda edellytykset kestävälle vesillä liikkumiselle. Veneilijöille ja retkeilijöille tarkoitetut Roope-palvelut sisältävät muun muassa jätepisteitä, kuivakäymälöitä, veneiden käymäläjätteiden tyhjennysasemia ja astianpesupaikkoja. Kun nämä palvelut ovat kunnossa, ei ympäristö kuormitu turhaan ja jokaisella meistä on mahdollisuus toimia saaristossa vastuullisesti. Palveluita rahoitetaan muun muassa jäsenmaksuilla, lahjoitusvaroin ja ympäristöministeriön tuella.


Huoltoalus M/S Roope työssään.
Huoltoalus M/S Roope työssään. Kuva: PSS ry

Saaristomeren alueella on 35 Roope-palvelupistettä. Lisäksi alueella on 16 veneiden käymäläjätteiden imutyhjennysasemaa. Kohteita huolletaan huoltoalus M/S Roopella, joka on erityisesti saariston jätehuoltoon suunniteltu alus. Omat huoltoaluksensa on myös Saimaalla, Päijänteellä ja Pohjanlahdella.

Pidä Saaristo Siistinä ry etsii myös aktiivisesti ratkaisuja ympäristöystävälliseen veneilyyn, satamatoimintaan ja vesillä liikkumiseen. PSS ry:llä on laajaa erillisprojektitoimintaa, jonka kautta yhdistys on paneutunut muun muassa vesistöjen roskaantumisen vähentämiseen, esitellyt vaihtoehtoja haitallisille eliönestomaaleille sekä vähentänyt rehevöitymistä ja edistänyt ravinteiden kiertoa muun muassa laajentamalla veneiden käymäläjätevesien vastaanottoverkostoa ja aloittamalla biojätteiden keräyksen saarikohteissa.


Vapaaehtoiset kuljettavat roskia kottikärryissä.

PSS ry:n Siisti Biitsi -ohjelma kannustaa kansalaisia osallistumaan roskien keräämiseen ja järjestämään yhdessä siivoustalkoita. Siisti Biitsiin liittyvä kummikouluohjelma tarjoaa ympäristökasvatuksen aineistoja kouluille ja neuvoo talkoiden järjestämisessä.Moninaisuuden puolesta

Puhekupla jonka sisällä lukee we speak gay

Archipelago Sea Jazz -festivaalisarja on mukana sateenkaariystävällisessä We Speak Gay -yhteisössä, jonka tavoitteena on rakentaa Suomesta entistä empaattisempi ja osallistavampi maa. Yhteisössä toimitaan rasismia, homofobiaa, transfobiaa ja kaikenlaista syrjintää vastaan.

Sateenkaariystävällisyys on käännöstermi englannin kielen sanoista gay-friendly tai LGBTQIA-friendly.

Perinteisesti gay-friendly ja LGBTQIA friendly termejä on käytetty matkailualalla erityisesti hotelleista ja destinaatioista, jotka toivottavat sateenkaarimatkailijat turvallisesti tervetulleeksi. LGBTQ+ -friendly tai LGBTQIA -friendly on enenevässä määrin korvannut gay friendly -termin, koska se on osallistavampi ottaen huomioon myös sukupuolivähemmistöt.

Olemme sitoutuneet kohtelemaan kaikkia työntekijöitämme ja asiakkaitamme kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, ikään, kansalaisuuteen, uskontoon, kieleen, kulttuuriin tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Lainsäädäntö on tärkeä perusta yhdenvertaisuudelle, mutta se ei yksin riitä. Yhdenvertaisuussuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma ovat yhdenvertaisuuden perusta monessa organisaatiossa, mutta ilman konkreettisia arjen tekoja ne jäävät vain sanoiksi. Moninaisuus (Diversity) otetaan voimavaraksi vasta osallistamisen (Inclusion) kautta. Osallistaminen on asioista puhumista niiden oikeilla nimillä, viestimällä ja representoimalla moninaisuutta ympäri vuoden.

Kuulumme myös kansainväliseen IGLTA-verkostoon, joka edistää ja kehittää sateenkaarimatkailua.

IGLTA on vuonna 1983 perustettu, maailman johtava sateenkaariturismia edistävä matkailuverkosto, joka työskentelee tasa-arvoisen ja turvallisen LGBTQ+ -matkailun eteen. IGLTA:n jäseniin kuuluu sateenkaariystävällisiä matkailu- ja majoituskohteita, liikennöitsijöitä, tapahtumia sekä matkailumediaa 80 maasta.

IGLTA:n missio on tarjota tietoa ja resursseja sateenkaarimatkailijoille sekä kasvattaa LGBTQ+ -matkailua globaalisti tuomalla esiin sen sosiaalisen ja taloudellisen merkittävyyden. 

Lue lisää sateenkaariystävällisyydestä täällä.

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi Archipelago Sea Jazzin pariin!

Tilaa Archipelago Sea Jazz uutiskirje ja kuulet ensimmäisten joukossa festivaaliemme artisteista ja tapahtumista, lippueduista ja muista kulttuuritempauksistamme.