Nu är det tid för hav och jazz!

2.6.2022

Festivalserien Archipelago Sea Jazz och John Nurminens Stiftelse förenas av sin kärlek till havet och bekymmer för dess välmående. Vi vill rädda Östersjön för kommande generationer och därför agerar vi nu. Inkommande sommar bjuder vi på toppmusik och diskussionsämnen relaterade till Östersjön för såväl äldre som nyare sjöfarare och jazzdiggare. 

Havet och dess kulturarv är mångstämmigt. En del är utrotningshotat och utdöende. Detta återspeglas i traditioner som inte automatiskt överförs från en generation till en annan, eller i ensidiga matportioner som närfisken inte hittat fram till. 

Lyckligtvis finns det fiskare, företagare, matvisionärer, traditionalister, forskare och myndigheter, som via sitt eget arbete involverar oss andra i handlingar som verkligen betyder något. 

I sommar förs vi med både toppjazz och fiskebåtar ut på Östersjön. Vi diskuterar fiskar, det försvinnande maritima arvet och kärleken till klinkbyggda båtar som både nytta och nöje. Det maritima arvet har sina strålar av hopp. Du kan delta i räddningsoperation för Östersjön genom att understöda John Nurminens Stiftelses arbete i samband med biljettköp till festivalerna i Tiketti

Nu är det tid för hav och jazz.