Korpo Sea Jazz och Åland Sea Jazz skjuts fram till nästa år

26.5.2020

Den rådande coronapandemin förorsakar många förändringar i arrangerandet av publikevenemang denna sommar. För Archipelago Sea Jazz del har ett beslut om att flytta hela festivalserien till nästa år nu gjorts. Tidigare informerades det om att Baltic Jazz och nya Turku Sea Jazz ställs in för i år och nu skjuts även Korpo Sea Jazz och Åland Sea Jazz fram till nästa sommar.

Vid anordnandet av festivalerna inom Archipelago Sea Jazz är hälsa, säkerhet och ansvar av största vikt och en central del av våra värderingar. Sommarevenemenagens myndighetsdirektiv gällande säkerhetsavstånd och en minskning av publikkapaciteten inomhus kräver noggrann planering och egenkontroll. Produktionsteamet och föreningarnas styrelser har efter noggrannt övervägande beslutat att inhibera evenemangen. Festivalorganisationen upplever att det inte är möjligt att ordna intima jazzkonserter ännu denna sommar utan att negativt inverka på evenemangens karaktär och stämning. En minskad publikkapacitet och en halvering av biljettintäkterna skulle förorsaka märkbara ekonomiska förluster för evenemangen. För Åland Sea Jazz del, med en stark nordisk prägel, är även de utländska artisternas deltagande osäkert i detta skede. Även Korpos systerfestival Sibelius i Korpo ställs in.

Bosse Mellberg, Korpo Sea Jazz, beklagar situationen särskilt för musikernas del: 

”I praktiken har allt planeringsarbete för festivalen varit klart sedan februari, så hela coronavåren har vi bara inväntat beslut från myndigheterna. Även om det givetvis är tråkigt att ställa in festivalen så tänker jag personligen ändå mest på artisternas arbetssituation. Detta kommer även att innebära ett inkomstbortfall för många företagare i skärgården”.  

Det blir trots allt inget uppehåll i arbetet inom Archipelago Sea Jazz och mångsidiga jazzupplevelser planeras redan till sommaren, hösten och nästa år. 

”Jag har inte gett upp hoppet, nog skall det erbjudas jazz för våra stambesökare åtminstone i någon form i juli”, hoppas Mellberg. 

Jazzsångerskan Kadi Vija fortsätter som konstnärlig ledare för Korpo Sea Jazz år 2021 och för festivalprogrammet strävar man efter att boka in konserter med årets tilltänkta artister. Förhandsköpta biljetter till sommarens festival kan inte användas nästa år men går att returnera till Tiketti innan 31.8. Nästa år ordnas Korpo Sea Jazz 21–25.7, medan de preliminära datumen för Åland Sea Jazz är 6.–7.8.2021.