Ekokompassen

14.9.2022

För oss i Archipelago Sea Jazz betyder ansvar för miljön att vi vidtar konkreta åtgärder i vår verksamhet. Vi har åtagit oss att spara på naturresurser och öka de positiva effekterna på miljön. Som ett tecken på detta har vi beviljats Ekokompassen-certifikatet!

Ekokompassen-certifikatet visar engagemang för kontinuerlig förbättring och för att uppfylla tio Ekokompassen-kriterier, till exempel:

  • Organisationen förbinder sig att följa miljölagstiftningen och miljöbestämmelserna som rör verksamheten.
  • Organisationen kartlägger hur hanteringen av miljöfrågor görs i dagsläget och identifierar de mest betydelsefulla miljökonsekvenserna.
  • Organisationen anvisar personalen i hur de ska beakta miljöfrågorna i sin verksamhet.
  • Organisationen rapporterar årligen om hur åtgärderna i miljöprogrammet har lyckats och om nyckeltalen. Ledningen och personalen är medvetna om framstegen i miljöarbetet.

Läs vår miljölöftet här.