Archipelago Sea Jazz och Håll Skärgården Ren rf inleder samarbete för att skydda Östersjön

26.6.2020

Samarbetet startar med en jazzkonsert ombord på servicefartyget M/S Roope på Östersjödagen den 27 augusti. Målet med samarbetet är att fästa uppmärksamhet vid miljövänlig turism och kulturverksamhet i skärgårdsområdet samt att locka nya medlemmar till Håll Skärgården Ren rf:s viktiga verksamhet.

Archipelago Sea Jazz är en internationellt attraktiv festivalserie som kör igång sommaren 2021. Festivalens värderingar bygger på den unika dragningskraften hos Östersjön och vår skärgård samt högklassig jazzmusik. Archipelago Sea Jazz kombinerar två nya jazzevenemang som ordnas i Åbo och i Mariehamn med två redan väletablerade evenemang med trogen publik – Baltic Jazz och Korpo Sea Jazz – under det gemensamma namnet Archipelago Sea Jazz.

– Vi som skapar festivalserien vill vara med och påverka miljöns välbefinnande både lokalt och i hela Östersjöområdet. Vi vill främja skärgårdsturism och produktion av kulturtjänster på ett hållbart sätt som respekterar miljövärden och i detta arbete får vi ovärderlig hjälp av Håll Skärgården Ren rf. Vi ser ivrigt fram emot att inleda samarbetet, säger Sanna Vartiainen, informatör för Archipelago Sea Jazz.    

Håll Skärgården Ren rf:s och Archipelago Sea Jazz samarbete inleds med en unik konsert ombord på HSR rf:s servicefartyg M/S Roope på Östersjödagen den 27 augusti framför Forum Marinum i Åbo. På jazzkonserten får vi höra pianisten Jussi Fredrikssons nya kompositioner som inspirerats av skärgården. Den nationella Östersjödagen hedras genom att placera en flygel på Roopes däck, där Jussi Fredriksson Trio uppträder. Trion består av inhemska toppnamn inom jazz, med Jori Huhtala på bas och Mika Kallio på trummor. Man kan betala ett frivilligt inträde till konserten genom att donera en valfri summa till Håll Skärgården Ren rf.

Håll Skärgården Ren rf har sina rötter i Skärgårdshavet, där föreningen grundades år 1969 när aktiva skärgårdsbor reagerade på de nedskräpade stränderna. Föreningen bedriver ett långsiktigt arbete för skärgården, insjöarna och stränderna och i dag omfattar föreningens tjänster nästan alla de viktigaste vattenområdena i Finland. 

HSR rf:s mål är att skapa förutsättningar för ett hållbart båtliv. Sälle-tjänsterna, som riktar sig till båtfarare och friluftsmänniskor, omfattar bland annat sopstationer, torrtoaletter, sugtömningsstationer för båtarnas toalettavfall samt diskplatser. När dessa tjänster fungerar, belastas inte miljön i onödan och var och en av oss har möjlighet att agera ansvarsfullt i skärgården. Tjänsterna finansieras genom bland annat medlemsavgifter, donationer och stöd från miljöministeriet.

Håll Skärgården Ren rf försöker aktivt hitta miljövänliga lösningar för båtliv, hamnverksamhet och alla som rör sig på sjön. HSR rf har också specialiserat sig på att undersöka nedskräpningen av stränder och vattendrag och har grundat strandstädningsprogrammet Snygg Beach för allmänheten.

Läs mer om Håll Skärgården Ren rf:s verksamhet på adressen hallskargardenren.fi/sv/