Liput

Itämeri

Levää Itämeren pohjassa.
Kuva: Jukka Nurminen

Itämeri ja sen suojelu on Archipelago Sea Jazzin arvojen keskiössä. Me festivaalisarjan tekijät haluamme olla mukana vaikuttamassa ympäristön hyvinvointiin sekä paikallisesti että koko Itämeren alueella. Haluamme edistää saariston matkailua ja kulttuuripalvelujen tuottamista kestävästi ja ympäristöarvoja kunnioittaen. Asiantuntijoina tässä toimivat kumppanimme John Nurmisen Säätiö sekä Pidä Saaristo Siistinä ry, joiden työtä myös Sinä voit olla tukemassa.

Saaristomeri on kaunis ja ainutlaatuinen, mutta myös haavoittuvainen. Haluamme tämän 360°-videon myötä näyttää palan siitä, kuinka uniikkia aluetta olemme suojelemassa. Fiilistele merta ja musiikkia ja koe aurinkoinen jazzpäivä saaristossa liikuttamalla kuvaa hiirellä tai käyttämällä VR-laseja.

Videolla kuvamateriaalia John Nurmisen Säätiön Meren maa -hankkeesta.

  • Turku Jazz Orchestra: Korpo Waltz – Archipelago Sea Jazz Theme 
  • Sävellys: Jussi Fredriksson 
  • Sovitus: Artturi Rönkä 
  • Video: Timo Korkalainen / CTRL RealityJohn Nurmisen Säätiö – pelastamassa Itämerta

John Nurmisen Säätiön tavoitteena on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö toteuttaa tuloksellisia Itämeren suojelutoimia sekä varmistaa, että meren tarinat välittyvät eteenpäin jälkipolville. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus sekä vain ja ainoastaan Itämeren etu.

Itämeren yksi vakavimmista ympäristöongelmista on rehevöityminen, joka johtuu meren liian suuresta fosfori- ja typpikuormituksesta. John Nurmisen Säätiö tekee konkreettista työtä Itämeren pelastamiseksi ja rehevöitymisen vähentämiseksi. Se on käynnistänyt lähes 40 meriympäristöhanketta, joista 33 on saatu valmiiksi. Pelkästään Pietarin jätevesien puhdistuksella ja Laukaanjoen lannoitetehtaan päästöjä vähentämällä Suomenlahden vuotuista rehevöittävää fosforikuormaa on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa onnistuttu pienentämään jopa 75 prosenttia.


Meri aaltoilee.
Kuva: Jukka Nurminen

Käynnissä olevissa meriympäristöhankkeissa vähennetään Itämerta rehevöittäviä päästöjä leikkaamalla pistekuormitusta kunnallisilta jätevedenpuhdistamoilta ja teollisuudesta, muun muassa biokaasulaitoksilta ja lannoiteteollisuudesta, sekä vähentämällä maataloudesta tulevaa hajakuormitusta erilaisilla vesiensuojelumenetelmillä. Lisäksi säätiön hankkeissa poistetaan mereen jo päätynyttä ja sisäistä kuormitusta ja tutkitaan uusia keinoja sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi. Tämän ohella säätiö seuraa aktiivisesti muun muassa Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Puolassa jo päättyneitä puhdistamohankkeita, joissa se on ollut mukana rahoittajana tai toteuttajana. 

John Nurmisen Säätiö on myös palkittu tiedon välittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottaja. Se on julkaissut yli 40 meren tarinoista kertovaa kirjaa, järjestänyt lukuisia Itämeri-aiheisia näyttelyitä ja tapahtumia. Vuonna 2019 säätiö lanseerasi Itämeripäivän meren vuotuiseksi juhlapäiväksi. Meren tarinan ja sen historian tunnetuksi tekeminen on tärkeää, sillä samalla opimme ymmärtämään, miksi ainutlaatuista Itämertamme pitää suojella.

Itämeren tila ei ole paikallinen ympäristöongelma, vaan koskettaa kaikkia Itämeren alueen asukkaita ja toimijoita. Puhdas, uintikelpoinen ja monimuotoinen Itämeri on meidän kaikkien yhteinen etu.
Pidä Saaristo Siistinä ry – puhtaamman saariston puolesta vuodesta 1969

Pidä Saaristo Siistinä ry:n juuret ovat Saaristomerellä, jossa yhdistys perustettiin vuonna 1969 aktiivisten saaristolaisten havahduttua rantojen roskaisuuteen. Työtä puhtaamman saariston, sisävesien ja rantojen puolesta on tehty pitkäjänteisesti. Nykyään yhdistyksen palvelut kattavat lähes kaikki Suomen tärkeimmät vesistöalueet. 

PSS ry:n tavoitteena on luoda edellytykset kestävälle vesillä liikkumiselle. Veneilijöille ja retkeilijöille tarkoitetut Roope-palvelut sisältävät muun muassa jätepisteitä, kuivakäymälöitä, veneiden käymäläjätteiden tyhjennysasemia ja astianpesupaikkoja. Kun nämä palvelut ovat kunnossa, ei ympäristö kuormitu turhaan ja jokaisella meistä on mahdollisuus toimia saaristossa vastuullisesti. Palveluita rahoitetaan muun muassa jäsenmaksuilla, lahjoitusvaroin ja ympäristöministeriön tuella.


Huoltoalus M/S Roope työssään.
Huoltoalus M/S Roope työssään. Kuva: PSS ry

Saaristomeren alueella on 37 Roope-palvelupistettä. Lisäksi alueella on 15 kelluvaa veneiden käymäläjätteiden imutyhjennysasemaa. Kohteita huolletaan huoltoalus M/S Roopella, joka on erityisesti saariston jätehuoltoon suunniteltu alus. Omat huoltoaluksensa ovat myös Saimaalla, Päijänteellä ja Pohjanlahdella.

Pidä Saaristo Siistinä ry etsii myös aktiivisesti ratkaisuja ympäristöystävälliseen veneilyyn, satamatoimintaan ja vesillä liikkumiseen. PSS ry:llä on laajaa erillisprojektitoimintaa, jonka kautta yhdistys on paneutunut muun muassa vesistöjen roskaantumisen vähentämiseen, esitellyt vaihtoehtoja haitallisille eliönestomaaleille sekä vähentänyt rehevöitymistä ja edistänyt ravinteiden kiertoa muun muassa laajentamalla veneiden käymäläjätevesien vastaanottoverkostoa ja aloittamalla biojätteiden keräyksen saarikohteissa.


Vapaaehtoiset kuljettavat roskia kottikärryissä.

PSS ry on myös perustanut Siisti Biitsi -rantojensiivousohjelman kaikille kansalaisille. Lisäksi tänä vuonna käynnistettiin Siisti Biitsi -kummikouluohjelma, johon voivat liittyä kaikki koulut, jotka haluavat lisätä roskaantumiseen liittyvää ympäristökasvatusta.


Tilaa Archipelago Sea Jazz uutiskirje ja kuulet ensimmäisten joukossa festivaaliemme artisteista ja tapahtumista, lippueduista ja muista kulttuuritempauksistamme.