Tack för i år!

21.12.2023

Året har förlöpt i ytterst lyckade tecken för festivalserien Archipelago Sea Jazz. Alla fyra festivaler kunde genomföras fullt ut och med fantastiska artister. Vi samlade in publikrespons på Korpo Sea Jazz, Turku Sea Jazz och Åland Sea Jazz. Enligt den var publiken mycket nöjd med festivalprogrammen och stämningen och vi har läst förbättringsförslagen noggrant.

Vi fortsatte vårt miljöarbete i enlighet med certifikatet Ekokompassen och tillsammans med våra långvariga samarbetsparter John Nurminens Stiftelse och Håll Skärgården Ren rf. Vi jobbade synligt inklusivt, bland annat som medlem i gemenskapen We Speak Gay

Projektet kring Archipelago Sea Jazz avslutas och producent-marknadschef Hanna Ikonen går vidare till andra uppgifter. ”Det har varit oerhört tillfredsställande att arbeta med denna underbara enhet. Tack alla för ert samarbete!”, säger Ikonen.

Vi önskar alla en fridfull Jul och ett svängigt Nytt År 2024!

Vi ses igen nästa år:
Baltic Jazz 5–7.7.2024
Korpo Sea Jazz 25–27.7.2024
Turku Sea Jazz 31.7–3.8.2024
Åland Sea Jazz 9–10.8.2024